5 resultater

Avdeling for geologisk kartlegging omfatter fem lag; Fastfjellsgeologi, Kvartærgeologi, Geofarer og jordobservasjon, Maringeologi, og Geokjemi og hydrogeologi. Avdelingen ledes av Øystein Nordgulen.

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt ledes av Berte Figenschou Amundsen og omfatter Laget for kommunikasjon.

Avdeling for HR og ressurstyring omfatter to lag; ressursstyring og HR, og ledes av Bente Halvorsen.

Avdeling for geologiske ressurser og miljø omfatter de fire lagene Mineralressurser, Byggeråstoffer, Geofysikk og NGU-Lab. Avdelingen ledes av Henrik Schiellerup.

Avdeling for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ledes av Tone Evenrud.