3 resultater
Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) skal sikre deling og gjenbruk av data fra grunnundersøkelser i Norge.
Jordens overflate er i stadig bevegelse. Ved hjelp av radarmålinger fra satellitter, kalt radarinterferomertri eller InSAR, kan vi kartlegge deformasjon i landskapet, som for eksempel innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier.