4 resultater
Det er gjort en sammenstilling av olivin- og serpentinittforekomster i de fire nordligste fylker i Norge som har et areal på utgående større enn 20.000m2. Til sammen inneholder denne sammenstillingen informasjon om 173 forekomster hvorav 30 i Finnmark, 29 i Troms, 90 i Nordland og 24 i Nord-Trøndelag.
NGU har gjort georadarmålinger ved Storslett i Nordreisa kommune, Troms fylke. Hensikten med målingene var løsmassekartlegging og leirskredkartlegging. Undersøkelsene foregikk langs Reisaelva, et område øst for Kilsdalelva ved Kildal sør for Storslett undersøkt. Målingene omfatter i alt 20 georadarprofiler med en samlet lengde på vel 9.8 km. Rapporten presenterer data og måleopplegg. Tolkning og kvartærgeologisk beskrivelse blir gjort i NGU Rapport 2004.035.
Aeromagnetic data from the Røst Basin (RAS-03) were acquired in 2003 and merged with 12 neighbouring datasets. A compilation of the existing gravity data in the area has also been carried out. Forward 3D modelling along 17 profiles is constrained by available data on density, magnetic properties and reflection and refraction (OBS) seismics. The new data show that the previously interpreted oceanic fracture zones (Gleipne, Surt, Bivrost, Jenegga and Vesterålen) do not exist.