Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

729 resultater
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Det var ønsket å få vurdert eventuell sammenheng mellom 2 brønner, som tok vann fra samme magasin.
Vurdering av grunnvannsforhold/grunnvannsforsyning og avløpsforhold for 13 planlagte turistsentra/hyttesentra.
I forbindelse med flytting av grunnvannsinntaket for tettbebyggelsen på Kvam, er nye undersøkelser gjennomført med anbefaling om framtidig plassering på en øy i Lågen like nord for Kvam sentrum. Anlegget er bygd og tatt i bruk.
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Nyheim-Strondafjorden, Øye, Leine-Sparstad og Finnset-Hensgardane, Vang kommune (foreløpige utgaver)
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Nyheim-Strondafjorden, Øye, Leine-Sparstad og Finnset-Hensgardane, Vang kommune (foreløpige utgaver)
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Nyheim-Strondafjorden, Øye, Leine-Sparstad og Finnset-Hensgardane, Vang kommune (foreløpige utgaver)
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Nyheim-Strondafjorden, Øye, Leine-Sparstad og Finnset-Hensgardane, Vang kommune (foreløpige utgaver)
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Rye-Follonglo, Strond, Leira og Aurdal-Nordåker (foreløpige kart), Nord-Aurdal kommune
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Rye-Follonglo, Strond, Leira og Aurdal-Nordåker (foreløpige kart), Nord-Aurdal kommune
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Rye-Follonglo, Strond, Leira og Aurdal-Nordåker (foreløpige kart), Nord-Aurdal kommune
Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger. Inkludert produktark (2 s.)
Vurdering av skade på borebrønn pga. vegsprengningsarbeid.
Grunnvannsforsyning til bolig Redalen. Erstatningsbrønn pga. veiarbeid.
Plass for dypbrønnsboring ble anvist i steiltstående kvartsitt.
Uttak av borplassering i fjell for to boliger.
Vurdering av grunnvannsmuligheter i fjell for div. steder i Søndre Land.
En tankbil som veltet forårsaket forurensning av en brønn.
Grunnvannsforekomst Otta ligger i løsmasser i en elvevifte under Otta sentrum og utgjør deler av et større grunnvannsmagasin i Gudbrandsdalen, som elvene Gudbrandsdalslågen og Ottaelva har bygd ut.

Sider