1 resultater
Overdekkets mektighet skulle bestemmes langs et stykke av en prosjektert dam på tvers av Veoelva og langs den påtenkte tappetunnel. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Det ble funnet mektigheter varierende fra ca. 3 til ca. 10 meter. Usikkerheten i dybdebestemmelsene er relativt høy på grunn av at lydens forplantningshastighet i overdekket ble dårlig bestemt.