4 resultater
Forkortet: I forbindelse kartlegging av grunnvarmepotensialet i Otta området er det utført georadarundersøkelser, sonderboringer og nedsetting av undersøkelsesbrønner i løsmasser. Det ble under etablering av undersøkelsesbrønnene tatt ut sedimentprøver til kornfordelingsanalyser og grunnvannprøver til kjemisk analyse ved utvalgte dyp. Det er også utført langtids nivå- og temperaturmålinger av grunnvannet i utvalgte undersøkelsesbrønner.
In October 2004, a helicopter geophysical survey was carried out over Espedalen, Oppland county. This survey was an extention in both ends of a survey flown in 2003. The purpose of the surveys was to provide geophysical information for mineral exploraion.