3 resultater
Frie emneord: Tørrmurstein ; Planarstruktur ; Skjærdeformasjon I forbindelse med samarbeidsprogrammet mellom fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold og NGU ble et område nær Lønne gård syd for Sannidal detajert geologisk kartlagt høsten 2004 for å undersøke forekomst av bergarter egnet for tørrmurstein.
På oppdrag fra Øvre Eiker kommune har NGU foretatt georadarmålinger i åtte profiler for å kartlegge dybder til fjell.
Frie emneord: Blokkstein ; Vegformål ; Damvedlikehold : Betongformål På oppdrag fra Gol kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) foretatt en undersøkelse ved Fjerdingsbekkhaugen for å vurdere muligheten for pukkproduksjon og blokksteinsuttak. Det er to bergarter som opptrer innenfor området, amfibolitt og kvartsitt.