2 resultater
Undersøkelsesboringer i forbindelse med grunnvannsforsyning.
Det ble foretatt magnetisk kartlegging av feltene Lærestveit, Esketveit, Klodeborg og Torbjørnsbu i Arendalsfeltet. Målingene ble foretatt med 3 Askania magnetometre av type Schmidt Gf7. Det er framstilt magnetiske kote- kart i målestokk 1:1000 av områdene