Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

384 resultater
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et småbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart gneis.
Det var ønsket vann til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til 1 eller 2 eneboliger. Boreplass ble tatt ut. Berg- arten i området er granitt.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Alternative boresteder ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til et leirsted med noen hus. Borested ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Beskrivelse til kartet finnes i NGU-rapport 2017.041
Det var ønsket grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er sliregneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er sliregneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis.

Sider