45 resultater
Det var ønsket tilskuddsvann til et privat vannverk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er gneisgranitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 2 hytter. Boreplass ble tatt ut. Bergart er sliregneis.
Det var ønsket vann til 3 eneboliger. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er finkornet hyperitt.
Det var ønsket vann til en husholdning og et drivhus. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis og noe amfibolitt. Hovedstrøk nordøst - sydvest med ca. 70 grader fall mot sydøst.
Det var ønsket vann til en husholdning. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis.
Radiometriske bilmålinger er utført på 8 kartblad i Østfold (Akershus). Av disse er 3 kartblad ferdigmålt. Det ble registrert 56 anomalier på kartbladene av disse ligger 53 anomalier i Østfoldgranitten. De øvrige 3 anomalier ligger i gneiser. Det ble ikke registrert noen sterke anomalier på kartbladene. Østfoldgranitten viser en aktivitet på 100 - 300 1/s, gjennomgående 200 - 250 1/s.
Det var ønsket grunnvann til et feriehjem. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til husholdning og eventuelt til vanning Brønnboring ble frarådet. Bergarten i området er gabbro.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. En borebrønn på eien- dommen gir for lite vann. Ny boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er hyperitt.
Det ble i 1960 boret to brønner, som måtte stoppes da pumping ga setninger på naboeiendom. Rapporten gir forslag til ny prøvepumping etter utforing av borehull, alternativt ny boring. Området er dekket av leire.
Det var ønsket vann til en transformatorstasjon. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er grovkornet granitt.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en planlagt bolig. Boreplass ble tatt ut. Bergarter er sliregneis.
Oppdraget er et ledd i undersøkelsen av grunnlaget for kvarts- (og feltspat-) produksjonen i fylket. I alt 27 forekomster ble befart. Forekomstene ble klassifisert i 4 grupper 1) Forekomster som foreslås diamantboret 2) Forekomster som må nøyere kartlegges og ev. røskes før diamantboring vurderes. 3) Ikke anbefalte forekomster (nærmest uttømte). 4 Ikke drivverdige forekomster som foreslås diamantboret med korte hull. I alt 4 forekomster foreslås kartlagt/røsket før diamantboring vurderes.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er grovkornet gneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er sliregneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er sliregneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk, eventuelt også til vanning. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er grovkornet gneis.
Det var ønsket vann til 2 hytter. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
Det var ønsket mer grunnvann til campingplassen. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sandsten.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er gneis og noe amfibolitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 2 boliger. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til en hytte og vanning til et gårdsbruk. Bergarten i området er granitt. Alternative boreplasser i fjell og løsmasser ble tatt ut.
Det var ønsket vann til vanning av idrettsbanen. Det ble frarådet å bore etter vann p.g.a. fare for saltvann. Bergarten er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til planlagt aldershjem. Boreplass ble tatt ut. Bergart migamitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 2, alternativt 4 familier. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er granitt.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til gårdsbruk.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er sliregneis.
Det var ønsket vann til en enebolig Boreplass ble tatt ut. Bergart er gneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en husholdning. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Tidligere boret til 50 m uten resultat. Ny boreplass ble tatt ut. Bergart granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et leirsted. Brønnboring ble frarådet.
Det var ønsket vann til en enebolig og noe vanning. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.

Sider