5 resultater
Det skulle skaffes vann til en skole som var under planlegging. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Leirstedet har to brønner som er gravet i sand, ønsket mer vann. Sted for graving av ny brønn ble tatt ut.
Det var ønsket vann til planlagt bebyggelse. Borested ble tatt ut i granitt.
Det var ønsket vann til 7 planlagte eneboliger. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Bruddet er 26 m langt og har en bredde på 3,5 til 8,5 m. Dybden er 3 m. Bruddet bør kunne utvides i lengderetning med ca. 35 m. Pegmatittens største bredde er ca. 26 m. Fra bruddet er det vesentlig tatt ut kvarts. Ved prøvedrift i 1935 ble det tatt ut ca. 100 tonn kvarts. Den nåværende drift startet 1. februar 1965. Det er hittil levert 475 tonn kvarts fra forekomsten. Ved bruddet ligger det nå 381 tonn kvarts. Noe feltspat er tidligere sortert ut fra forekomsten.