328 resultater
Hva slags mineral er thulitt og hvor kan man finne det?
Regjeringen sier ja til å starte kartlegging av havnaturen fra 2006. Arbeidet skal skje gjennom det tverrfaglige Mareano-programmet. - Svært gledelig, sier NGU-forsker Terje Thorsnes.
Den 18. vinterkonferansen i regi av Norsk Geologisk Forening er godt i gang. NGU er sterkt representert, med nesten 30 deltakere, posterutstilling og en rekke foredrag.
Åknes is known as the most hazardous rockslide area in Norway at present, and is among the most investigated rockslides in the world, representing an exceptional natural laboratory. This study focuses on structural geology on five zones to interpret and understand the geometry of the rockslide area. The interpretations are further used to build a geological model of the site.
Det har vært stor interesse for NGUs Lyngen-rapport etter kvikkleireskredet ved Solhov fredag 3. september. Rapporten fra 2006 advarte mot fare for leirskred og utglidninger sør for Lyngseidet.
Visste du at rasene som har gått på havbunnen langs norskekysten kan være hovedårsaken til det rike dyrelivet mange hundre meter under vannskorpa?
Et ukjent antall norske bolighus er utsatt for ras, eller står på rasfarlig grunn, uten at eksperter, kommunen eller huseier kjenner til trusselen, fastslår skredforsker Lars Harald Blikra (bildet).
En av Norges eldste steinalderboplasser kan ha blitt utradert av en gigantisk flodbølge for nesten 12.000 år siden. Det viser undersøkelser av en boplass på Galta i Rennesøy kommune i Rogaland.
En forskergruppe skal granske framtidige geofarer i norske fjell og daler under ekstremvær. Klimaendringer med mye nedbør kan øke risikoen for alle typer skred de nærmeste årene.
Tidligere administrerende direktør ved NGU,  Arne Bjørlykke (65), har fått ny jobb som direktør for naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo. Bjørlykke tiltrer stillingen 1. mai 2009.
This report gives specifications and requirements for geological seabed mapping in the offshore region. The work was initiated by needs in the MAREANO-programme to document procedures. The report summarizes the work flow from collected data, through processing and interpretation to final products available/published on web map services, e.g. www.mareano.no.
Kvikkleire er i utgangspunktet "vanlig" leire, der havsalt - som binder leira sammen - over tid er vasket ut. Kvikkleire er meget ustabil og kan føre til store skred.
Hvorfor er det jordskjelv i Pakistan, Australia og Norge?
Ved hjelp av fly går forskere til bunns i Nordsjøen. NGU planlegger en høyoppløselig flymagnetisk undersøkelse i den norske delen av Nordsjøen mellom Egersund og Sognefjorden.
Deler av fjellpartiet Mannen i Romsdalen risikerer å løsne og rase ned i dalbunnen. 1200 meter over Horgheim har et frontparti av fjellet glidd ut og senket seg 15-20 meter fra toppen. Nå anbefaler NGU fortløpende målinger av bevegelsene.
Applications are invited for an EU funded PhD programme at the Geological Survey of Norway (NGU), including secondments to industrial and university partners. Two positions are available starting from October 2010.
Eksisterende informasjon i form av diverse notater om undersøkelsene som er gjort av monzonitten ved Skutvik for bruk som bygningstein er samlet i en NGU-rapport slik at den er lett tilgjengelig. Dette er notater og mer uformelle rapporter som er skrevet i forbindelse med arbeider av NGU med delfinansiering av Salten Regionråd (Salten Mineral), Nordland Fylkeskommune (Nordland Mineral) og Hamarøy kommune.
På oppdrag fra Fase 2 utvalget har NGU tidligere utarbeidet en rapport med geologiske beskrivelser av 10 mulige lokaliteter for nytt mellomlager for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall i Norge (NGU Rapport 2010.035).
Mer bruk av mikroskopi på steinaktige bygningsmaterialer har økt kunnskapen om historiske byggverk, betongkonstruksjoner og naturstein.
Som et ledd i NGUs arbeid med å forbedre forundersøkelsene ved tunnelarbeider er det foretatt geofyslske målinger ved tre tunnelanlegg, hvor det har vært visse problemer knyttet til selve drivingen eller ved uhell i ettertid. De valgte tunnelene er Hanekleivtunnelen ved Sande i Vestfold, Ravneheitunnelen ved Farsund på Lista og Vadfosstunnelen ved Kragerø.
This report presents a chemical analysis of apatite from pyroxenite in the Lillebukt alkaline complex together with older analytical data on REE in apatite from the associated carbonatite. Published REE data on apatite from Siilinjärvi are also presented for comparison. The apatite shows a strong enrichment in REE, up to 3000-4000 times chondritic values for LREE. The total REE (including Y) in apatite from the pyroxenite is 3605 ppm and in the carbonatite 3416 ppm.
Norges geologiske undersøkelse har undersøkt salgsproduktet jord fra flere jordsorteringsanlegg i Bergen. Anleggene er undersøkt fire ganger i løpet av et år. Fra hvert anlegg ble det tatt ti prøver fra salgsklar jord som ble analysert for arsen, tungmetaller, PAH og PCB, jf.
Ideen om undersøkelse av granat som abrasiv ble framsatt på 1990-tallet i regi av Nordlandsprogrammet, senere gjennom Salten Mineral for undersøkelser i Salten i regi av Salten Regionråd, og deretter videreført i Nordland Mineral. Undersøkelsene i 2010 er gjort på Buviknakken som ble prioritert fra de innledende undersøkelsene. Granatene pa Buviknakken i Sørfold er idiomorfe med krystallstørrelse fra 5 cm til 2 mm.
Formålet med prosjektet er å undersøke materialtekniske egenskaper på ulike testfraksjoner. Testmetoders om er benyttet er kulemølle, micro-Deval og Los Angeles. Analysene utføres vanligvis på bestemte referansefraksjoner, men i henhold til standarden for testmetodene kan det benyttes ulike alternative fraksjoner. Tre steinmaterialer med ulike materialtekniske egenskaper mht. slag-/knusemotstand og slitasje er benyttet.
Planeten Jordens år (IYPE) ble nylig lansert i Paris. - Geovitenskap er blant grunnsteinene i samfunnet vårt, sa statsråd Tora Aasland i sin åpningstale. NGU huser det internasjonale sekretariatet for IYPE.
NGU har foretatt en lang rekke i undersøkelser av jorda i Tromsø. Resultatene viser blant annet at jorda bør skiftes ut på 55 av 83 lekeområder. Hovedårsaken er forurensning fra trykkimpregnert trevirke.
Her kan du laste ned fulltekst-versjon av rapporten om jordforurensning i Tromsø.
Nye detaljerte dybdedata fra kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen avslører en ansamling av tidligere ukjente korallrev.
Forsker Clemens Reimann ved NGU har kartlagt innholdet av miljøgifter i landbruksjord i Nord-Europa. Resultatene har vakt internasjonal oppsikt. USA, Canada og Mexico planlegger nå å gjennomføre et tilsvarende prosjekt.
Lurte på hva slags fossil jeg har funnet på Jæren, og om det er sjeldent å finne fossiler i Rogaland?
I samarbeid med Statens vegvesen har NGU utført geofysisk kartlegging med 2D resistivitet langs tunnelløpet Sandeide-Liavatnet, Ringveg Vest, Bergen. Det er totalt samlet inn 3,5 km resistivitetsdata, som så er prosessert og tolket. Det er tatt hensyn til eksisterende geologiske data fra kartlegging i tolkningen av de geofysiske dataene. Hensikten med dette var å påvise og karakterisere svakhetssoner forut for tunneldrivingen.
NGU har oppnådd seks av seks mulige stjerner i kvalitetsvurderingen av nettstedet www.ngu.no. Over 700 offentlige nettsteder har vært under lupen. I år er Stortinget kåret til årets offentlige nettsted i Norge.
Permafrosten ligger langt lavere i norske fjell enn man hittil har trodd. Det store spørsmålet er om smelting av isen kan gjøre fjellpartier mer ustabile.
Med strømpriser som når stadig nye høyder, bør oppvarming vurderes ved hjelp av varmepumpe. Benytter du grunnvarme kan du halvere strømregninga. I Norge var det totalt 37.000 varmepumpeanlegg ved utgangen av 2001.
Kvikkleire og råttent fjell blir avslørt av strøm. Ved å måle den elektriske motstanden i bakken under oss, kan forskerne avdekke soner som skaper trøbbel ved bygging av tunneler, veger eller boligfelt.
Vestnorske fjordlandskap kan i løpet av året havne på listen over verdens natur- og kulturarv. - Geirangerfjorden og Nærøyfjorden er svært velutviklede eksempler på klassiske fjord- og fjellandskap, fastslår forsker Øystein Nordgulen.
Naturens aller minste byggeklosser i en milliard år gamle bergarter kan bidra til at IT-industrien makter å lagre enda større datamengder.
Atlanterhavets store vulkanske områder har påvirket kontinentenes dans på Jorden. Kanskje er de også ansvarlig for klimaendringer og dinosaurenes død. Men hvor ble de egentlig dannet - og hva har de faktisk gjort med platebevegelsene i jordskorpen?
Miljøvernminister Helen Bjørnøy (bildet) lover å utarbeide en handlingsplan for kartlegging av miljøgifter i barns lekemiljø. - Barn har krav på en giftfri hverdag, sier Bjørnøy til NRK 1.
Det regjeringsoppnevnte thoriumutvalget anbefaler ikke en umiddelbar satsing på utvinning og energiproduksjon basert på norske thoriumforekomster.

Sider