236 resultater
I forbindelse med veiomlegging ble det klaget over at en brønn mistet vannet. Eventuell sammenheng ble vurdert.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til Bergegrend, samt anbefaling om utprøving av grusdelta. Se også rapport O-82022
Anvisning av borested for vannforsyning til tollstasjon.
Vannstanden i en borebrønn i fjell har gradvis sunket til et nivå under pumpen som sitter fast i borhullet. En råsprengt vanntunell går rett ved borhullet i et nivå som er noen få meter høyere enn bunnen av boringen. Det er sansynlig at en har fått en gradvis oppløsning av mineraler på sprekkeflater slik at det i løpet av ca. 25 år har blitt forbindelse mellom borebrønnen og vanntunellen. Tunellen drenerer derved boringen. Sprengningsarbeider i nivå med toppen av boringen, og ca.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til enebolig.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
I forbindelse med flytting av grunnvannsinntaket for tettbebyggelsen på Kvam, er nye undersøkelser gjennomført med anbefaling om framtidig plassering på en øy i Lågen like nord for Kvam sentrum. Anlegget er bygd og tatt i bruk.

Sider