2 resultater
NGU utførte i 1960-61 diverse undersøkelser på Mosbergvik bly- og sinkfore- komst. Undersøkelsene ble ledet av Fr. Chr. Wolff. I 1960 ble det hoved- sakelig foretatt røsking og prøvetaking, mens det i 1961 ble foretatt geo- fysiske målinger, geologisk kartlegging og diamantboringer. Resultatene av undersøkelsene foreligger i to rapporter datert 3. januar 1961 og 1. februar 1962.
Undersøkelsens formål var å utføre de nødvendige geologiske markarbeider for å bedømme hvorvidt mer kostbare geologiske undersøkelser, som diamantboringer, skulle settes i gang. På grunn av overdekning var det ikke mulig å følge opp og prøveta bestemte soner innen dolomittlagene for å få undersøkt om den kjemiske sammensetning holder seg konstant i samme stratigrafiske nivå. Man antar konstant kjemisk sammensetning innen ett og samme lag, for seinere å basere videre undersøk- elser på dette.