3 resultater
Oppdragsgiver ønsket å få bestemt dypene ned til fast fjell i en større del av sitt industriområde. Området ble dekket med syv seismiske profiler. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. De fleste seismogrammene ble gode, men de få unntakene var til gjengjeld helt ubrukbare. Totalt vil en anslå usikkerheten i de angitte dyp til 10 - 12 c%. Dypene varierer fra ca. 5 til ca. 35 meter.
Oppgaven besto i å få bestemt dypene til fjell langs en rekke profiler ved Blussuvoll skole. På grunn av tele i bakken og sterk høyfrekvent elektrisk støy fra en nærliggende radiosender har de resulterende løpetidsdiagrammene ikke gitt grunnlag for entydige tolkninger med hensyn på dypene.
Målt areal: 2367,5 km2. Profilavstand: 0,5 km. Samlet profillengde: 4735 km. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Det ble også utført elektromagnetiske og radiometriske målinger. Målingene utført 1963. Prosjektleder H. Håbrekke.