2 resultater
I forbindelse med utbyggingsplanene for Trollheimen Kraftanlegg er det utført geologiske undersøkelser og diamantboring ved Sande dam, avslagskommer og kraftstasjon. Sande dam er senere omdøpt til Follsjø dam.
Rapporten beskriver resultater fra undersøkelser utført ved Trollheimen Kraftanlegg. Undersøkelsene omfatter geologisk kartlegging og diamantboring av kraftstasjonområdet ved Surna og geologiske undersøkelser langs overføringstunnelen fra Rinna til Sande.