Tjenester

NGU er til for deg som bruker. Her finner du noen av våre tilbud til deg. Vi tilbyr en rekke tjenester. Blant de meste sentrale er laboratoriet, det offentlige biblioteket og svartjenesten om geologi. Vi har også et bildearkiv som dokumenterer vår aktivitet gjennom NGUs mer enn 150-årige historie.

Offisielle geologiske data, bilder og tekst som er lagt ut på ngu.no, eller som finnes publisert på papir (kart, publikasjoner), kan fritt benyttes, forutsatt at kildehenvisning (minimum Norges geologiske undersøkelse) oppgis.