Strategisk plan

NGUs strategiplan gjelder for perioden 2017-2020.

NGUs strategiplan for perioden 2012-2015.