Sjå opptak av NGU-dagen

NGU-dagen 2015 hadde geologisk mangfald og naturarv som tema. Vi sende alle foredraga direkte på nett. Gjekk du glipp av eitt eller fleire av foredraga, finn du dei samla her.

Sjå programmet frå NGU-dagen 2015

Åpning - vår verdifulle naturarv v/administrerende direktør Morten Smelror, NGU

 

Behov for et norsk geodiversitets-charter? v/avdelingsdirektør Tom Heldal, NGU

 

Geodiversity Charter of England v/styreleder Lesley Dunlop, English Geodiversity Forum

 

Vern om geologisk arv v/generalsekretær Lars Erikstad, ProGeo

 

Geologisk mangfold sett fra museenes verden v/professor Hans Arne Nakrem, Naturhistorisk museum

 

Mangfold under vann v/lagleder Reidulv Bøe, NGU

 

Vår geologiske arv i berget v/avdelingsdirektør Øystein Nordgulen, NGU

 

Vår geologiske arv i landskapet v/lagleder Astrid Lyså, NGU

 

 

 

Geoheritage: what do we want to tell them? v/konsulent John Macadam, University of Exeter

 

 

 

 

 

 

Fem geologer presenterer fem geologiske jordbærsteder

 

Hjelp, jeg er på TV! Om hvordan geologi kan formidles i lyd og bilde v/produsent Trond Lillealtern, NRK

 

Geologi og formidling sett fra Ytre Sogn v/konsulent Torbjørn Løland, Musea i Sogn og Fjordane, avd. Norsk Kvernsteinssenter

 

Geologi og kulturminner v/konsulent Per Storemyr, Musea i Sogn og Fjordane, avd. Norsk Kvernsteinssenter

 

Unesco og geoparker. Hva skjer? v/daglig leder Kristin Rangnes, Gea Norvegica geopark

 

Gea Norvegica geopark v/daglig leder Kristin Rangnes, Gea Norvegica geopark

 

Magma geopark v/prosjektmedarbeider Åse Hestnes, Magma geopark

 

Trollfjell geopark v/prosjektmedarbeider Anna Bergengren, Trollfjell geopark

 

Et nasjonalt geoparknettverk v/forsker Rolv Dahl, NGU

 

Nordryggstien - med kunnskap i sekken v/redaktør Halfdan Carstens, GEO

 

Ditt nærmiljø - en geotop. Hva finnes der? v/førsteamanuensis Michael Heim, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 

Diskusjon i plenum