Registrere brønner og grunnvannsrapporter

Her innrapporteres oppgavepliktige brønner og grunnvannsrapporter til den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA. Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser skal gi offentlig kunnskap om grunnvannsressurser i Norge. Forskriften trådte i kraft 1. januar 1997, og oppgaveplikten gjelder for de som utfører brønnboring eller grunnvannsundersøkelser.

OBS: Planlagt oppgradering av matrikkel ved Kartverkets systemer mandag 18. oktober klokken 18:00. Dette kan medføre driftsforstyrrelser i Brønnreg, men det forventes normal drift innen klokken 07:00 tirsdag 19. oktober.