Registrere brønner og grunnvannsrapporter

Her innrapporteres oppgavepliktige brønner og grunnvannsrapporter til den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA. Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser skal gi offentlig kunnskap om grunnvannsressurser i Norge. Forskriften trådte i kraft 1. januar 1997, og oppgaveplikten gjelder for de som utfører brønnboring eller grunnvannsundersøkelser.

OBS: Torsdag 23. mai klokken 16:00 skal det utføres endel vedlikehold ved flere av Kartverkets tjenester. Brønnreg vil derfor være noe ustabil utover ettermiddagen / kvelden.