Publikasjoner

Noen av brosjyrene og publikasjonene NGU har gitt ut etter at logo og design ble endret vinteren 2015.
Hvert år utgir NGU rapporter, seriepublikasjoner, bøker og brosjyrer. Mange av dem finnes nedlastbare på NGUs nettsider.
 

Se vår publikasjonskatalog

Rapportene er knyttet opp mot NGUs ulike prosjektaktiviteter, og inneholder faglig dokumentasjon om prosjektet. 

Seriepublikasjonene er delt inn i forskjellige serier:

  • NGU Bulletin er vår engelskspråklige serie med vitenskapelige artikler
  • Special Publications (1984-2014) er tematiske artikkelsamlinger eller monografier. Publikasjonene er på engelsk.
  • Gråsteinen (1996-2011) er en populærvitenskapelig serie for alle som er interessert i geologi.
  • NGU-Tema (2012 - ) har overtatt for Gråsteinen, og er en populærvitenskapelig serie for alle som er interesserte i geologi.

Bøkene utgir NGU alene eller i samarbeid med andre institusjoner og forlag. Innholdet kan være vitenskapelig og eller tilpasset den allment interesserte leser.