NGU-Tema

Publikasjonsserien NGU Tema er en formidlingskanal for NGUs virksomhet som utfyller NGUs rapportserie. NGU Tema inkluderer både brosjyrer, statistikk, kartbeskrivelser, populariserte bøker og publikasjoner. Serien startet i 2019.

ISSN 2535-7042 (trykt utgave)
ISSN 5355-7050 (digital utgave)

Creative Commons-lisens
Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens.

The development of a green economy will, like all the major changes in history, require more use of mineral resources.
I likhet med alle store skifter gjennom historien vil også det grønne skiftet kreve mer bruk av mineralske råstoffer.