NGU Bulletin

NGU Bulletin er vår engelskspråklige serie med vitenskapelige artikler

Søk i NGUs litteraturdatabase

Historisk overblikk

NGU Bulletin har en lang og tradisjonsrik historie. Serien kan indirekte spore sine aner tilbake til 1890, da NGU utga sine første artikkelsamlinger om norsk geologi. Til å begynne med ble de fleste artikler publisert på norsk, selv om den første på engelsk ble publisert så tidlig som i 1905. Artikler på engelsk ble dominerende fra ca. 1960. Serien, som er fortløpende nummerert, hadde ingen egen formell tittel før i 1972, da to serier ble introdusert: Bulletin på engelsk, og Skrifter på norsk. Den fortløpende nummereringen ble beholdt, men med en underordnet nummerering for hver serie. Men fra 1984 overtok Bulletin den opprinnelige nummer-rekkefølgen.

Bulletin i dag

Hvert volum inneholder en samling artikler med flere ulike tema. Enkelte utgaver har en tematisk fellesnevner.

De fleste artiklene i NGU Bulletin finnes i dag på nett, og kan gratis lastes ned som pdf-filer.
Fra volum 446 (2006) vil artiklene i Bulletin ikke lenger finnes i trykt utgave, men publiseres fortløpende på nett. Enkelte tema-utgaver vil likevel unntaksvis utgis som en trykt publikasjon.

Ansvarlig redaktør: Maarten Broekmans

ISSN 0332-5768 (trykt utgave 1972-2005)
ISSN 1894-7913 (online utgave fra 2006)

Forfatterinstruks

NGU Bulletin har gjennomgått betydelige forandringer i layout med virkning fra januar 2008.
For å korte ned tiden som brukes på vitenskapelig bedømming og redaksjon, ber vi om at forfatterinstruksene følges nøye:
Forfatterinstruks

Bare de nyeste utgivelser er listet opp under, NGU Bulletin er midlertidig hovedsakelig tilgjengelig gjennom søk i vår litteraturdatabase.

Søk i NGUs litteraturdatabase

Creative Commons-lisens
Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens.

Sider