Nasjonal steinpark

Vi lever av og på et geologisk mangfold. Det skal alle få muligheten til å oppleve i en nasjonal steinpark på Lade i Trondheim.

Se illustrasjon av steinparken med beskrivelse

Norge har en mangfoldig geologi, skapt gjennom tre milliarder år. Dette har gitt oss unik variasjoner i berggrunn og landskap. Denne variasjonen har gitt grunnlag for bosetning i landet vårt, skapt rik eller skrinn jord for landbruk, og gitt oss viktige naturressurser som har skapt verdier gjennom tusener av år. Slike ressurser er fremdeles blant våre største fortrinn, og det geologiske landskapet tiltrekker reisende fra hele verden.

Steinparken skal, gjennom fysiske elementer og digitale formidlingsplattformer, vise essensen i Norges geologiske mangfold, fra de eldste bergarter til landformer skapt av is, fra Lindesnes til Kirkenes, fra steinalderens ressurser til dem vi bruker i mobiltelefonene.

Steinparken skal være et sted for å lære hvordan det geologiske mangfoldet komponerer norsk natur og landskap, hvilke geologiske prosesser som ligger bak, samt hvilke rike ressurser menneskene har høstet av dette mangfoldet fra steinøkser og pilspisser til gruver og energi. Parken skal også vise hvor viktig det geologiske mangfoldet er for dagens og fremtidens samfunn, fra matjord til kunstgjødsel til veibygging og metaller. Den skal være et sted som lærere ønsker å ta med sine elever til, og som de kan vende tilbake til på fritiden.