Ledige stillinger

To geologer står på en fjelltopp og speider utover flere fjell og et vann.
NGU er stadig på utkikk etter nye medarbeidere som kan hjelpe oss med oppgaveløsing og profesjonalisering. Foto: Geir Mogen
NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt bærekraftig verdiskaping. Norges geologiske undersøkelse (NGU) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi har 200 ansatte, hovedkontor i Trondheim og et internasjonalt arbeidsmiljø.

Forskning er en integrert del av NGUs arbeid og leveranser, og en forutsetning for å levere kartlegging av god kvalitet og på et internasjonalt godt nivå på vegne av Norge.

Hvis du har lyst til å jobbe hos oss, men ikke finner en stilling som er relevant for deg akkurat nå, anbefaler vi at du registerer din CV i NGUs jobbsøkerportal Webcruiter. Der kan du også velge automatisk e-postvarsling (se rettledning), og dermed bli varslet når vi annonserer nye stillinger som stemmer overens med kriteriene dine. Vi anbefaler ikke åpne søknader.

Ledige stillinger