Ledige stillingar

NGU er stadig på utkikk etter nye medarbeidarar som kan løfte oss og ta oss vidare framover. Foto: Geir Mogen
Noregs geologiske undersøking (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressursar, lausmassar og grunnvatn. Vi arbeider med geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databasar, forsking, informasjon og rådgjeving til det offentlege og til industrien.

Vår verksemdsidé er Geologi for samfunnet. NGU har 200 tilsette frå 27 nasjonar, av dei er nærare 65 % forskarar. NGU har også eit eige offentleg fagbibliotek.

Viss du har lyst til å jobbe hos oss, men ikkje finn nokon stilling som er relevant for deg akkurat no, rår til vi deg til å registrere CV i NGUs jobbsøkarportal og aktivere e-postvarsling (sjå rettleiing). Då vil du automatisk få varslingar når vi legg ut nye stillingar som matchar kriteria dine. Vi tek ikkje imot opne søknader.

--

NGU er inne i en spennende periode med ny strategiutvikling, organisasjonsutvikling og tilpasninger til et framtidig arbeidsliv basert på bærekraft, inkludering og profesjonalisering. Vi søker nå ledere og medarbeidere til en organisasjon med sterke historiske røtter og et viktig samfunnsoppdrag. Sammen skal vi fortsette å skape verdi for industri, næringsliv og det offentlige.

Seksjonsledere med søknadsfrist 20. januar

Nedenfor kan du gå inn på hver enkelt seksjonslederstilling.

Avdeling for virksomhetsstyring og IKT

Avdeling for jordoverflate og havbunn

Avdeling for kartlegging og analyse

Avdeling for ressurser og miljø

Flere ledige stillinger