Geofysikk - trykte kart og prosjektdata

Eksempel aeromagnetisk anomalikart
Under finner du oversikt over trykte kart (JPG,PDF) samt prosesserte data fra programmene MINN (Mineralressurser i Nord-Norge) og MINS (Mineralressurser i Sør-Norge)