Driftsrapport - Mineralstatistikk - Bergverksberetning

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har fra og med 2006 fått i oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet å utgi en felles mineralstatistikk.

 

 

 

Formålet med mineralstatistikken - bergverksberetningen er å:

  • få frem betydningen av næringen overfor Nærings- og handelsdepartementet, andre departementer og myndigheter samt allmenheten.
  • bidra til at fylker, kommuner og industri får inn mineralressursene i en god arealplanlegging som omfatter både mineralreserver som er i drift og mineralressurser som kan få betydning for fremtiden.
  • gi en aktuell oversikt over mineralindustrien.

Ny digital kommunikasjonsplattform

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) lanserer en ny digital kommunikasjonsplattform fra og med 28. februar 2016. For virksomheter som er pliktige å levere driftsrapport etter mineralloven, innebærer det at driftsrapporten for 2015 skal avleveres via «Min side» fra www.dirmin.no. Løsningen baserer seg på digitale felleskomponenter fra Altinn og ID-porten.

For mer informasjon, se: http://www.dirmin.no/aktuelt/driftsrapport-2015-overgang-til-ny-digital-kommunikasjonsplattform

Viktige datoer

«Min side» med den nye rapporteringsløsningen vil være klar til bruk fra 28. februar 2016.

Frist for å levere driftsrapport: 21. mars 2016.