Avsluttede prosjekter

På denne siden finner du informasjon om avsluttede prosjekter med innhold som fortsatt er aktuelt.

SedyMont - Norway
Erdalen and Bødalen Site Project (Nordfjord, Western Norway): Holocene, subrecent and contemporary source-to-sink-fluxes in a valley-fjord system

Kola Ecogeochemistry
An Environmental Investigation in Arctic Europe

SciencePub
Hva er de naturlige klima- og miljøendringer i Arktis, og hvordan har mennesket tilpasset seg disse? Fra forskning til allmenn kunnskap.