2.5D og 3D geologi

3D visualisering av borhull, gruveganger, sjakter og bygninger på Løkken
Data i 3D er viktig for fremtiden. NGU satser på økt bruk av data i flere dimensjoner, og etablering av ulike data i 3D. På denne siden vil vi gjerne vise deg noen eksempler på 3D-data i utvalgte visualiseringsverktøy. Noen av 3D-datasettene vil også være tilgjengelig for nedlasting på et senere tidspunkt. Vi har også 3D-visning av 2D-data drapert på en terrengmodell. Dette kaller vi 2.5D - og gir en bedre og mer intuitiv forståelse av geologiske kart. Visste du at du kan vise de fleste NGU-kart i en slik 3D-visning? Velg blant våre kartinnsyn, så vil du der finne 3D-kart under Verktøy-menyen. Både 3D- og 2D-kartene kan du dele på epost, sms, twitter og facebook. Velger du et stort område eller hvis området er flatt små må skaleringsfaktoren økes for å vise 3D-effekten.
Her er 3D-visualisering av data, Trondheimsområdet.
Vis på ArcGIS Online
Her vises berggrunnsprofiler fra 1:50.000 (N50) kartserien.
Vis i ArcGIS Online
Last ned 3D-filer (fgdb)
Datasettet viser borkjerner og gruveganger fra Løkken verk.
Vis i ArcGIS Online
Vis i Cityplanner
Last ned 3D-filer (fgdb,shape,kmz,pdf,excel)
Datasettet viser tolkede georadar og seismikk øvre basseng Erdalen i Førde kommune
Vis i ArcGIS Online
Vis i Cityplanner
Last ned 3D-filer (kmz,fgdb)
Datasettet viser punktsky av Preikestolen. Punktskyen er generert fra fotos fra helikopter og drone.
Viser 2D berggrunnskart drapert på terrengmodell 10x10m