2.5D og 3D geologi

3D visualisering av borhull, gruveganger, sjakter og bygninger på Løkken
Data i 3D er viktig for fremtiden. NGU satser på økt bruk av data i flere dimensjoner, og etablering av ulike data i 3D. På denne siden vil vi gjerne vise deg noen eksempler på 3D-data i utvalgte visualiseringsverktøy. Noen av 3D-datasettene vil også være tilgjengelig for nedlasting på et senere tidspunkt. Vi har også 3D-visning av 2D-data drapert på en terrengmodell. Dette kaller vi 2.5D - og gir en bedre og mer intuitiv forståelse av geologiske kart. Visste du at du kan vise de fleste NGU-kart i en slik 3D-visning? Velg blant våre kartinnsyn, så vil du der finne 3D-kart under Verktøy-menyen. Både 3D- og 2D-kartene kan du dele på epost, sms, twitter og facebook. Velger du et stort område eller hvis området er flatt små må skaleringsfaktoren økes for å vise 3D-effekten.
Her er 3D-visualisering av data, Trondheimsområdet.
Vis på ArcGIS Online
Her vises berggrunnsprofiler fra 1:50.000 (N50) kartserien.
Vis i ArcGIS Online
Last ned 3D-filer (fgdb)
Datasettet viser borkjerner og gruveganger fra Løkken verk.
Vis i ArcGIS Online
Last ned 3D-filer (fgdb,shape,kmz,pdf,excel)
Datasettet viser tolkede georadar og seismikk øvre basseng Erdalen i Førde kommune
Vis i ArcGIS Online
Last ned 3D-filer (kmz,fgdb)

Datasettet viser punktsky av Preikestolen. Punktskyen er generert fra fotos fra helikopter og drone.
Last ned helikopter-data (LAS)
Last ned drone-data (LAS)
Bakgrunnen for datasettet er denne masteroppgaven , ved sitering inkluder gjerne både NGU og masteroppgaven
Disclaimer: The data are made available "as is", and must be used with caution. The data have been filtered and aligned, but there is no real quality check.

Viser 2D berggrunnskart drapert på terrengmodell 10x10m

3D modellering og visualisering av Bordvedåga Be-forekomst, Høgtuva, Nordland
Last ned Høgtuva 3D-modell 610MB (Move, DXF, Ascii)
Last ned Rapport

Tussafoten, ustabilt fjellparti

3D modellering og visualisering av Tussafoten (Øvre Eidfjord), et ustabilt fjellparti (Insar)