Side med rapporter

Her kommer en rapport under. Lag en "report container" først, så kan man lage enkeltrapporter inne i denne:

Dette er tittelen

Her er beskrivelsen. Her er beskrivelsen. Her er beskrivelsen. Her er beskrivelsen. Her er beskrivelsen. Her er beskrivelsen. Her er beskrivelsen. Her er beskrivelsen. Her er beskrivelsen. Her er beskrivelsen. Her er beskrivelsen. Her er beskrivelsen. Her er beskrivelsen. Her er beskrivelsen.

Dette er en enkelt-rapport

Her er kort beskrivelse, den vises