Dette er et NFR-finansiert prosjekt (2007-2010) under det Internasjonale Polaråret, IPY
Nyheter

Et spennende, lærerikt og interessant samarbeidsprosjekt, fastslår forsker Eiliv Larsen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han er prosjektleder for SciencePub, som ser på de naturlige klimaendringene de siste 130.000 årene og på menneskenes tilpasning til disse forandringene.

Ut til publikum
Larsen påpeker at dette polarårsprosjekt sterkt vektlegger å foredle forskning ut til allmennheten. – Det ble understreket fra dag én, også i navnet SciencePub, som i den hele og fulle versjonen inneholder begrepet "from Science to Public awareness", sier han.

Det gode samarbeidet mellom institusjonene har vært viktig for resultatene som vi ser her, understreket representanter fra både NTNU Vitenskapsmuseet og Vitensenteret i Trondheim under åpningen søndag 29. mars.

På klimasporet
Det geologiske laboratoriet har fått navnet SPOR - På sporet av fortidens klima. SPOR fokuserer på naturlige klimaendringer gjennom hele siste istid, og på hvordan geologer avslører tidligere klimaendringer. Det pedagogiske opplegget er for ungdomstrinnet og omfatter laboratorieaktiviteter, eksperimenter, interaktive modeller og postere.

Vi har lært opp 19 lærerstudenter og en geologistudent som skal være guider og instruktører for skoleelevene gjennom året, forteller utstillingspedagog Lene Naustdal ved Vitensenteret i Trondheim.

Vandreutstilling
SPOR skal stå i Trondheim ut 2009, før den legger ut på vandring rundt i landet, først og fremst til vitensentrene i Bergen og Tromsø, som begge har deltatt i utviklingen av laboratoriet.

Selve SciencePub-utstillingen skal er åpen ved NTNU Vitenskapsmuseet fram til 30. juni. Utstillingen ligger tett opp mot SPOR og den store Nansen-utstillingen Døden eller Grønlands vestkyst, som ble åpnet i fjor.

Et geologisk laboratorium for skoleungdom og en stor utstilling for alle. Det er resultatet av et unikt formidlingssamarbeid mellom tre vitensentre, Vitenskapsmuseet ved NTNU og polarårsprosjektet SciencePub. Søndag åpnet jippoet i Trondheim.

Av Gudmund Løvø

Formidler polarårsforskning til folket

FOREDRAG: Prosjektleder Eiliv Larsen holdt foredrag om klimaendringer før og nå under åpningen av SciencePub-utstillingen og geolaboratoriet SPOR i Trondheim søndag 29. mars.

UTSTILLING: SciencePub-utstillingen fokuserer blant annet på hvordan geologer arbeider i felt, og hva deres funn kan brukes til. Denne veggen er dekket med informasjon om Tolstik-skjæringen i Nordvest-Russland

MODELL: Lene Naustdal har ledet oppbyggingen av SPOR i regi av Vitensenteret i Trondheim. Denne modellen viser hva som skjer når is smelter i Arktis.