Publikasjoner

Miljøkjemiske data og dateringsresultater fra bunnsedimenter i områdene Garsholbanken, Eggakanten vest for Aktivneset, NH01-BO1, KB Folla, KB Sklinna – Vestfjorden, Vestfjorden Ytre, Spitsbergenbanken, Kirkegården og Kratere N - MAREANO

På Mareano-toktene 2021103, 2021104 og 2021115 med FF G.O. Sars i 2021 ble det tatt sedimentkjerner og overflateprøver (0-1 cm eller 0-2 cm fra grabb og boxcorer) fra totalt 29 stasjoner,...
Last ned publikasjon
NGU-RAPPORT
2022.023
|
Jensen, Henning, K.B.
Bellec, Valerie K.
|
2023

Summary report of datasets acquired for the purpose of method development within the Marine Base Maps for the Coastal Zone (Marine grunnkart i kystsonen) project at Fjøløy and Klosterøy, Stavanger, Norway

Marine Base Maps for the Coastal Zone (Marine grunnkart i kystsonen) is a project aimed at producing user-oriented maps of the Norwegian coastal zone with a special focus on the seabed. I...
Last ned publikasjon
NGU-RAPPORT
2023.008
|
Schimel Alexandre C.G.
Thormar, Jonas
Oveland, Ivar
Thorsnes, Terje
Elvenes, Sigrid
Kurz, Tobias
Welde, Helge
|
2023

NGUs kartleggingsplan. Prinsippdokument

Ett av målene i NGUs strategiske plan for perioden 2020-2030 er at det skal utarbeides en kartleggingsplan. Geologisk kunnskap og kartdata spiller en viktig rolle for å nå FNs bærekraftsm...
Last ned publikasjon
NGU-RAPPORT
2023.006
|
Kartleggingsrådet ved NGU
|
2023