Vurdering av skade på borebrønn etter brønnboring hos herr Fjelltun.

Vurdering av skadevirkninger på omkringliggende brønner ved svært store vann-uttak fra herr Fjelltuns borebrønn.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-75074
Page number:
4
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud