Vurdering av to nærliggende borebrønner i Maridalen.

I 1976 ble det boret en brønn i fjell på eiendommen, nær nabogrensen mot nord. I 1987 boret naboen i nord en fjellbrønn, og det blir gitt en vurdering av mulige konflikter.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
87.126
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oslo