Vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning til Lesja, Bjorli og Rånabygda.

LESJA : 4 sonderboringer og 1 sandspiss (undersøkelsesboring) ble foretatt i løsmasser for å vurdere mulighetene for vannforsyning. BJORLI: Det ble foretatt en undersøkelsesboring ca. 100 m øst for krysset E-69/Rånavegen, samt i eksisterende rørbrønn sør for Bjorli stasjon. RÅNABYGDA: Vannforsyning til hytte/fritidsområde ble vurdert m.h.t. uttak av vann fra boringer i fjell.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-75024
Page number:
15
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland