Vurdering av grustak i Vefsnas utløp.

Dette er en befaringsrapport. Skulle vurdere konsekvensene av pågående uttak av sand og grus i Vefsnas utløp, og om mulig hvilke mengder en kan ta ut. NGU har lagt ut forslag som de henstiller Nordland fylke om å bistå med gjennomføringen av.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1429
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland