Vurdering av fremtidige skader ved dypbrønnsboring på Sandsbakk.

Anvisning av borested for vannforsyning til fiskefabrikk. Vurdering av skade- virkninger ved kontinuerlige store vannuttak.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-77146
Page number:
5
Dokumenttype:
Rapport