Vegutbedring Trevatn, spørsmål om skade på brønn.

I forbindelse med omlegging av veien fikk en gammel gravet brønn redusert kapasitet. En vurdering av årsakssammenheng blir gitt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-78066
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland