Vurdering av byggesteinskvaliteten for kleberstein fra Grunnesforekomsten, Målselv, Troms

Forekomsten på Grunnes har primært vært utnyttet for produksjon av klebersteinsovner, men har også Ievert steinblokker til Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR). Kleberstein fra Grunnes er blant annet benyttet til rekonstruksjon av det nordvestre tårn på domkirken, enkelte blokker på ulike deler av kirken og brukes på tidspunktet for denne undersøkelse fortsatt som hovedkilde for restaurering av Kongeinngangen pa sørsiden av kirken. Denne rapport gjør nye undersøkelser på Grunnes som et tverrfaglig prosjekt mellom steinhuggere fra NDR og førsteforfatter fra NGU. Rapporten undersøker mineralogien og teksturen av bergarten sett i forhold til huggeegenskapene. Alle prøver fra forekomsten har vært analysert på XRD og tynnslip fra prøvene er mikroskopert og fotografert.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2018.029
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Småoppdrag byggeråstoffer 2016-2020
Prosjektnr:
337102
Fylke:
Troms