VLF-målinger ved grunnvannsundersøkelser i fjell, Håvoll vassverk, Ørsta, Møre og Romsdal.

Som et ledd i Ørsta kommunes undersøkelser for ny vannforsyning til Håvoll ble NGU engasjert for å utføre VLF-målinger. Hensikten var å eksakt lokali- sere mulig vannførende sprekkesoner i fjell i Liadalen. Det ble totalt målt 6 profiler hvorav bare 2 gave meget svake anomalier som kunne tilskrives svake oppsprekninger. Ut fra dette er det vanskelig å komme med klare anbefalinger om boringer, men dersom kommunen ønsker å gå videre med undersøkelsene, vil NGU likevel anbefale boring mot de to nevnte anomaliene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.063
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport