VLF-målinger

Feltarbeidet foregikk i tidsrommet 14. september - 1. oktober 1977. Tidligere undersøkelser i tilstøtende områder: Turammålinger er utført i 1951 og 1954 for Dverberg Tiltaksnemnd og Statens malmundersøkelser av Geofysik Malmleting, GM Rapport nr. 87 og nr. 143. Målt areal 5 km2. Diamantboringer, 21 hull satt ned i 1952 og 1954 på basis av GM`s målinger. Turammålinger utført for Norminol A/S i 1973 av Terratests AB, målt areal 9 km2. Diamantboringer, 4 hull boret i 1974 på grunnlag av Terratest's målinger. De utførte VLF - målinger dekker et areal på 12 km2 som ligger sysvest for og grenser opp til feltene som er målt tidligere. Feltet strekker seg 6.4 km langs begge sider av veien mellom Myre og Skogvollvatnet. Ved målingene ble det påvist en rekke til dels sterkt ledende soner. Et mindre antall av disse, 4- 5, fortjener nøyere undersøkelser. Sonene er dekket av myr som trolig er minimum 4 - 5 m dyp. Videre undersøkelser kan derfor bare skje ved diamantboringer.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1575/12B
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland