Viktighetsanalyse av sand-, grus- og pukkforekomster i Buskerud, Telemark og Vestfold fylker.

Forkortet NGU har i et samarbeid med Regionsamarbeidet Buskerud Telemark Vestfold (BTV-regionen9, v/regiongeologen, oppdatert Grus- og Pukkdatabasen i alle tre fylkene. En vesentlig del av dette arbeidet har vært å bedømme viktigheten av grus- og pukkforekomstene som byggeråstoff i de enkelte kommunene, slik at dataene lettere kan brukes i planlegging og forvaltning. Fordelingen av grusressursene i BTV-regionen er svært varierende. De største ressursene finnes i de midtre deler av Buskerud og Telemark. For Buskerud gjelder dette Ringerike, Modum, Kongsberg, Flesberg, Øvre Eiker og Lier kommune og i Telemark kommunene Skien, Hjardal, Sauherad, Bø og Notodden. I Vestfold er det meget begrensede ressurser og behovet må i stor grad dekkes ved tilførsel utenfra. Tre grusforekomster er klassifisert som nasjonalt viktige, Verket (Hurum), Hensmoen (Ringerike) og Geitryggen (Skien), mens 13 er bedømt som regionalt viktige, Kilemoen (Ringerike), Eggemoen (Ringerike), Slettmoen (Modum), Nenset (Skien), Limoen (Notodden), Hovemoen (Notodden), Herremoen (Bø), Oterholtmogane (Bø), Folkestadmogane (Bø), Akkerhaugen øst (Sauherad), Stormo (Nome) og Ålamoen (Hjartdal). Pukk fra knust fjell har i stor grad overtatt for sand og grus til en del formål. Ved etablering av pukkverk er man under visse forutsetninger mer fleksibel i plasseringen, og kan lettere ta hensyn til transportavstander og tilgang til sjøtransport. Innenfor BTV-regionen er 5 pukkforekomster klassifisert som nasjonalt viktige, Lierskogen pv. (Lier), Valberg pv. (Kragerø), Haraldstad pv. (Tønsberg), Tjølling pv. (Larvik), Hedrum pv. (Larvik). 18 er angitt som regionalt viktige, Vestsiden pv. (Ringerike), Renningsåsen pv. (Øvre Eiker), Hokksund pv. (Øvre Eiker), Burud pv. (Øvre Eiker), Fudderud (Øvre Eiker), Dalen pv. (Porsgrunn), Valleråsen (Porsgrunn), Voldsfjorden pv. (Skien), Stulen/Høgåsen/Dyrkollåsen (Skien), Sætre/Høgås

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2004.059
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen
Prosjektnr:
268007