VESABS - Et program for interaktiv tolkning av vertikale elektriske sonderinger.

Rapporten beskriver programsystemet VESABS skrevet i FORTRAN for tolkning av elektriske sonderingskurver med Schlumberger-konfigurasjon. Kjøringen foregår interaktivt fra en grafisk terminal Tektronix 4010. Brukeren spesifiserer en tolkningsmodell, og tilsynelatende resistivitetskurve for denne framstilles grafisk for sammenligning med målte verdier. Modellen kan justeres etter ønske og kan omfatte inntil 9 lag.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1922/24
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport