Vertikale elektriske sonderinger og SP-målinger på Sjølandøra

Rapporten beskriver resultatene fra geofysiske målinger utført i forbindelse med NGU's grunnvannsundersøkelse på Sjølandøra, Sunndal kommune. Vertikale elektriske sonderinger har påvist relativt grove materialer ned til ca. 20 meter over hele øra, og utsiktene for å ta ut grunnvann synes gode. Et begrenset område med spesielt grovt materiale indikeres, og fremtidige brønner bør plasseres innenfor dette. SP-målinger har ikke gitt anomalier som har avgjørende betydning for grunnvannsundersøkelsene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.012
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport