Venabygdfjellet, mulig grunnvannsforsyning

Ti mulige borebrønnslokaliteter er tatt ut ved Trabelia. Alle ligger i antatte sprekkesoner, men stor grad av overdekking gjør det ønskelig med geofysikk over flere av lokalitetene. Et kraftig kildeutslag fra løsmasser bør utprøves før det bores etter grunnvann.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.006
Page number:
4 s. + kar
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland