Vedrørende grunnvannsundersøkelse Akersvika Vest.

Grunnvannsundersøkelse for eventuell energibrønn for fotballplass. Usikkert hvorvidt vannmengden er stor nok. Anbefaler en 5" Odex boret prøvebrønn som vil kunne gi sikkert svar.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.137
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hedmark