Vedr. vannforsyning til industriområdet Bjørhusdal, Namsskogan.

Nedsetting av grunnvannsbrønner i forbindelse med Bjørhusdal industrifelt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00473
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport