Vedr. vannforsyning til foreningens hus ved Krøderen.

Alternative løsninger for vannforsyning. Undersøkelsesboring i sand - grusmateriale anbefales. Er resultatene negative anbefales boring i fjell.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00431
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud